Reglament

CLUB EXCURSIONISTA PERALADA (CEP)

REGLAMENT DE 3ª CURSA CAMÍ DE CARROS

El CEP organitza la 3ª cursa anomenada “CAMÍ DE CARROS” que se celebrarà el dia 28 de maig de 2017. A continuació es detallen els articles que regularan la cursa:

Art. 1.- Distància i terrenys de les curses:

La cursa Camí de Carros ofereix dues distàncies, podent variar sensiblement:

9km

18km

Els circuits són de terra i en part de paviment i asfalt. Es troben totalment marcats i durant la cursa, el trànsit es paralitzarà cada vegada que passin els corredors.

Art.-2 Destinataris.- Estan obertes a tothom, sense distinció de categoria, sexe o nació, que accepti i respecti tant la distància com el present reglament.

L’edat mínima per participar sense acompanyant a la CAMÍ DE CARROS és de 16 anys prèvia autorització de pare/mare o tutor legal que hauran d’acreditar degudament a la recollida de dorsal, o en el moment de fer la inscripció en cas que aquesta es faci el dia de la cursa.

Fins a 15 anys poden anar acompanyats amb els pares/mares/tutors.

Els nens entre 6 i 12 anys també poden participar amb els monitors d'”Oncokids”, formant part del circuit de curses de trail infantil de l’Alt Empordà en benefice a la fundació Oncolliga Girona.

Art. 3 Horari de la cursa:

Una única sortida a les 9:00h, tant pels corredors/es de 9 km com pels de 18km.

El tancament de la cursa serà a les 13h, tant per la cursa de 9km com per la de 18km. L’entrada de qualsevol corridor/a amb posterioritat a aquesta hora comportarà la seva desqualificació.

Art 4.- Categories

Les categories seran femenines i masculines i queden establertes de la forma següent:

18KM:

General absoluta

1er. – FEMENÍ – MASCULÍ

2on.- FEMENÍ – MASCULÍ

3er. – FEMENÍ – MASCULÍ

9KM

General absoluta

1er.- FEMENÍ – MASCULÍ

2on.- FEMENÍ – MASCULÍ

3er.- FEMENÍ – MASCULÍ

 

SUB 16 (9K)

1er. – FEMENÍ – MASCULÍ

2on.- FEMENÍ – MASCULÍ

3er. – FEMENÍ – MASCULÍ

Art. 5.- Entrega de trofeus i premis

Hi haurà medalla i premis per cadascunes de les categories de la cursa 9km i 18km.

Art 6.- Inscripcions i entrega de dorsals

Les inscripcions es poden fer per internet www.ceperalada.cat, a un preu de 10€ per la cursa de 9km i de 15€ per la de 18km. El mateix dia de la cursa i fins les 8.30h es podran fer les inscripcions presencials a un preu de 12€ i 17€ corresponentment, sempre que encara hi hagi places.

Els inscrits/es podran recollir la “bossa del corredor/a” a la taula indicada per l’organització el dissabte dia 27 de maig de 2017, entre 17:30h a 19:30h, i el mateix diumenge de 7:30h fins a 8:30h.

L’organització demanarà el DNI per comprovar la identitat del corredor/a al moment de recollir el dorsal.

Totes les persones inscrites rebran la “bossa del corredor/a”, el dorsal amb xip, la documentació de la cursa i l’obsequi oficial.

Art.7.- Control de Temps i classificacions

La classificació es realitzarà amb dorsal sense xip. No hi haurà parcial de temps.

A efectes informatius i sense que comporti premi, a banda de les categories detallades en l’Art. 4, es detallarà una classificació per subcategories de sènior (edat compresa a partir de 16 anys i inferior a 40 anys) i màster (a partir de 40 anys o superior).

Art.- 8.- Recorregut

La sortida de la cursa serà des del c/ Camí de la Garriga. És obligatori seguir el recorregut marcat en tot moment. Hi haurà marques amb cintes de la Diputació de Girona i cinta blanca i vermella.

9.- Avituallaments i assistència

Hi haurà punts d’avituallament en els km 4’5, 9, 14 aprox. + arribada.

L’organització disposarà d’un punt fixe (lloc de sortida-arribada) d’assistència amb ambulància.

10.- Serveis especials

Hi haurà servei de dutxes a les antigues escoles de Peralada.

Art. 11.- Desqualificació i abandonaments.- Seran motius de desqualificació:

No fer la totalitat del recorregut.

Finalitzar la cursa més tard de les 13h.

Deixar qualsevol tipus de brossa o malmetre de qualsevol forma l’entorn natural.

No atendre les directrius que l’organització pugui donar en qualsevol moment de la cursa.

Tots els que abandonin la prova ho hauran de fer saber als avituallaments o a la direcció de cursa que es trobarà a l’arribar.

Art. 12.- Reclamacions

Les reclamacions es podran fer al director de la cursa amb un import de 50€ que es retornarà si aquesta es acceptada. No se n’acceptarà cap passada una hora de la finalització de la cursa.

Art.-13.- Imatge i vídeo

El corredor/a autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades a la web de la cursa, o a altres webs relacionades, així com en qualsevol publicació, fulletó, Facebook, Instagram del CLUB EXCURSIONITA PERALADA.

Art.- 14.- Salut

El corredor/a al omplir el formulari d’inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva, i en concret per córrer 9 i 18 km segons el cas que triï.

És responsabilitat del propi corredor/a fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc.

Eximeix, en tot cas, a la organització CEP de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació de la cursa CAMÍ DE CARROS.

Art.- 15.- Temps

No es suspendrà la cursa per pluja. En tot cas, l’organització es reserva el dret de fer-ho, davant alertes de mal temps anunciades per protecció civil.

Art. 16.- Acceptació del reglament

La inscripció a la cursa implica l’acceptació de la totalitat del contingut d’aquest reglament.

Art. 17.- Reserva direcció.

La direcció es reserva el dret de decidir lliurement qualsevol aspecte que no estigui contingut o especificat en el present reglament.